KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Regionální muzeum v Českém Krumlově.
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Regionální muzeum v Českém Krumlově. 
Autor / zdroj foto: Regionální muzeum v Českém Krumlově

Regionální muzeum v Českém Krumlově / Český Krumlov

Pro všechny návštěvníky, kteří chtějí získat ucelený a detailní obraz o bohatých dějinách města a regionu jsou v nepřehlédnutelné budově bývalého barokního jezuitského semináře, dnešním Regionálním muzeu, připraveny stálé expozice a řada sezónních výstav.

Rozsáhlým sbírkám z oborů archeologie, dějin umění a řemesla, národopisu, ale také historické farmacie vévodí velkolepý keramický model města – největší svého druhu na světě. Terénní stanice experimentální archeologie na Křížovém vrchu se speciálním programem pro školy i veřejnost nabízí zážitkové i výukové programy zaměřené na popularizaci archeologie.


Keramický model Českého Krumlova
Jedinečnou zachovalost historického centra města Český Krumlov přibližuje jeho unikátní keramický model. Myšlenka na zhotovení modelu historického jádra Českého Krumlova, který by zachycoval ideální podobu města kolem roku 1800, se zrodila v polovině 70. let 20. století. Keramický model v měřítku 1:200 vznikal v letech 1977-1984.

Přípravné práce byly podloženy studiem archivních materiálů a pramenů, dobových plánů a vedut, historických grafických listů a fotografií i měřením přímo v terénu. Autoři modelu zvolili neobvyklý technologický postup a jednotlivé městské stavby i terénní členitosti zhotovili z kolorované pálené hlíny. Model zachycuje plochu 56 hektarů městské památkové rezervace, na 800 stavebních objektů, zákruty řeky Vltavy i dnes již neexistující městské opevnění, hradby a brány. Nejstarší částí celého modelu byla Budějovická brána s přilehlým budějovickým předměstím Latránu.

Barokní jezuitská lékárna
Barokní jezuitská lékárna je ojediněle dochovaným souborem zařízení barokní oficíny a spolu s unikátním keramickým modelem historického jádra Českého Krumlova tvoří nepřehlédnutelný expoziční celek, který se dlouhodobě těší velkému zájmu tuzemských ale i zahraničních návštěvníků.

Základem jezuitské lékárny je zařízení barokní oficíny, které je tvořeno bohatě vyřezávanými, malovanými a zlacenými rohovými regály ze smrkového a borového dřeva s policemi a 70 zásuvkami s barokními krajinami a latinskými nápisy (signaturami). Barokní lékárna má také výraznou malířskou a řezbářkou výzdobu, nad regály jsou dva oválné obrazy světců – sv. Jana Nepomuckého a sv. Pantaleona v bohatě řezbovaných a zlacených rámech, centrálně umístěná plastika Panny Marie a vývěsní štít, který je připisován známému jihočeskému malíři Františku Jakubu Prokyšovi.

Základní vybavení lékárny tvoří na dvě stě drobnějších exponátů – hmoždířů, kotlíků, naběraček, dřevěných krabic či skleněných, dřevěných, kameninových a porcelánových dóz, láhví a stojatek, které pochází ze 17. – 19. století. Některé z nádob dokonce ještě uchovávají původní obsah. Pozoruhodným předmětem je železná „oplatnice“, která sloužila k výrobě kulatých oplatek. Celý soubor barokní lékárny byl nákladně restaurován v 70. letech 20. století a dodnes tvoří integrální součást stálé expozice muzea.

Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století
Stálá muzejní expozice Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století návštěvníkům přibližuje bohatý dějinný vývoj regionu i města. Českokrumlovský region byl osidlován již pravěkým obyvatelstvem v době kamenné, o čemž svědčí i archeologické naleziště v Dobrkovicích u Českého Krumlova.

Nálezy bronzových nástrojů dokladují existenci rozsáhlého hradiště u Dívčího Kamene. V době železné do tohoto regionu pronikly kmeny Keltů, které zde založily mohutné oppidum nedaleko Třísova.

Se slovanským obyvatelstvem z kmene Boleticů se setkáváme na slovanském sídlišti v Boleticích. Středověké osidlování této oblasti jižních Čech je spjato především s českým šlechtickým rodem Vítkovců, zejména s pány z Krumlova a s pány z Rožmberka, kteří zde postupně vytvořili rozsáhlé panství. Kolem poloviny 13. století zde založili hrady Rožmberk a Krumlov, roce 1259 byli do kláštera ve Vyšším Brodě povoláni cisterciáčtí mniši. Pokud vás zajímá i zbytek historie, neváhejte Regionální muzeum v Českém Krumlově navštívit.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red -

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.